تماس با ما

 

تلفن:   ۰۲۱۲۸۴۲۹۲۹۵

شماره تماس در مواقع ضروری : ۰۹۱۱۷۸۸۹۰۰۸ – ۰۹۱۱۱۱۹۱۰۲۳

 

                                                     سامانه پیام کوتاه : ۵۰۰۰۱۰۷۰۷۷۰۰۰۰۰ ایمیل : Zarrinit@yahoo.com