محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

 

این روزها به دلیل نوسانی بودن قیمت ها تیم زرین ای تی تصمیم گرفت تا لیست قیمت با امکانات بالا را واسه مشتریان عزیز آماده کنند که  در این قسمت قیمت تمامی محصولات موجود نمایش داده میشود و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل را میتوانید مشاهده کنید .

لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  ۴۴,۷۵۰,۰۰۰  ۱,۲۵۰,۰۰۰ 
2 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۱۰۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
3 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۱۰۰,۰۰۰  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۱۰۰,۰۰۰ 
4 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۰  ---
5 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴,۲۰۰,۰۰۰  ۲,۸۰۰,۰۰۰ 
6 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
7 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۹۰۰,۰۰۰  ۳۳,۳۰۰,۰۰۰  ۲,۶۰۰,۰۰۰ 
8 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۵۰۰,۰۰۰  ۳۳,۲۰۰,۰۰۰  ۲,۳۰۰,۰۰۰ 
9 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۵۰۰,۰۰۰  ۳۳,۵۰۰,۰۰۰  ۲,۰۰۰,۰۰۰ 
10 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۵۰۰,۰۰۰  ۳۳,۳۰۰,۰۰۰  ۲,۲۰۰,۰۰۰ 
11 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۱,۲۵۰,۰۰۰  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 
12 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲,۱۵۰,۰۰۰  ۲,۸۵۰,۰۰۰ 
13 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۱,۴۵۰,۰۰۰  ۳,۵۵۰,۰۰۰ 
14 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۱,۵۵۰,۰۰۰  ۳,۴۵۰,۰۰۰ 
15 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
16 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
17 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
18 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
19 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹,۲۵۰,۰۰۰  ۷۵۰,۰۰۰ 
20 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  ۱,۹۰۰,۰۰۰ 
21 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ purple | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۱۰۰,۰۰۰  ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  ۲,۰۰۰,۰۰۰ 
22 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۴۰۰,۰۰۰  ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  ۲,۳۰۰,۰۰۰ 
23 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۲۰۰,۰۰۰  ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  ۲,۱۰۰,۰۰۰ 
24 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۲۰۰,۰۰۰  ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  ۲,۱۰۰,۰۰۰ 
25 آیفون ۱۲ ظرفیت ۶۴گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
26 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
27 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  ۲۵,۳۵۰,۰۰۰  ۶۵۰,۰۰۰ 
28 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
29 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
30 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۵۰۰,۰۰۰  ۲۵,۳۵۰,۰۰۰  ۱,۱۵۰,۰۰۰ 
31 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
32 آیفون ۱۱ - ۱۲۸گیگابایت دو سیم کارت => پارت نامبر | مدل جعبه | رنگ | گارانتی ۰  ۰  ۰  ---
33 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۴,۳۰۰,۰۰۰  ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
34 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۴,۳۰۰,۰۰۰  ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
35 اپل ایرپاد سری ۲ نرمال => رنگ white ۴,۰۰۰,۰۰۰  ۳,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
36 اپل ایرپاد پرو => رنگ white ۵,۵۰۰,۰۰۰  ۵,۲۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
37 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ red ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۹۰۰,۰۰۰  ۱,۱۰۰,۰۰۰ 
38 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ blue ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
39 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ silver ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۴۵۰,۰۰۰  ۵۵۰,۰۰۰ 
40 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gray ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  ۱۰,۵۵۰,۰۰۰  ۹۵۰,۰۰۰ 
41 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gold ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۴۵۰,۰۰۰  ۵۵۰,۰۰۰ 
42 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ blue ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۴۰۰,۰۰۰  ۱,۱۰۰,۰۰۰ 
43 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ red ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۸,۹۰۰,۰۰۰  ۱,۶۰۰,۰۰۰ 
44 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gray ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۶۰۰,۰۰۰  ۱,۴۰۰,۰۰۰ 
45 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ silver ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۷۵۰,۰۰۰  ۱,۲۵۰,۰۰۰ 
46 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gold ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۷۵۰,۰۰۰  ۱,۲۵۰,۰۰۰ 
47 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ silver ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
48 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gold ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
49 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gray ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۸,۶۵۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰ 
50 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ gray ۸,۹۰۰,۰۰۰  ۷,۷۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
51 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ silver ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۷,۸۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
52 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ gray ۶,۹۰۰,۰۰۰  ۶,۶۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
53 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ silver ۶,۵۰۰,۰۰۰  ۵,۹۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
54 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ silver ۵,۹۰۰,۰۰۰  ۵,۶۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
55 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ gray ۵,۹۰۰,۰۰۰  ۵,۶۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰