محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

 

این روزها به دلیل نوسانی بودن قیمت ها تیم زرین ای تی تصمیم گرفت تا لیست قیمت با امکانات بالا را واسه مشتریان عزیز آماده کنند که  در این قسمت قیمت تمامی محصولات موجود نمایش داده میشود و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل را میتوانید مشاهده کنید .

لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  ۴۸,۲۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰ 
2 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  ۳۸,۷۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
3 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  ۳۸,۶۰۰,۰۰۰  ۴۰۰,۰۰۰ 
4 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  ۳۸,۷۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
5 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۸۵۰,۰۰۰  ۱,۱۵۰,۰۰۰ 
6 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
7 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۹۵۰,۰۰۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰ 
8 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۶۵۰,۰۰۰  ۱,۳۵۰,۰۰۰ 
9 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۶۵۰,۰۰۰  ۱,۳۵۰,۰۰۰ 
10 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۹۵۰,۰۰۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰ 
11 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
12 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
13 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴,۵۵۰,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰ 
14 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
15 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
16 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
17 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
18 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
19 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  ۳۳,۵۵۰,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰ 
20 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
21 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
22 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
23 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
24 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
25 آیفون ۱۲ ظرفیت ۶۴گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
26 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
27 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
28 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
29 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
30 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
31 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
32 آیفون ۱۱ - ۱۲۸گیگابایت دو سیم کارت => پارت نامبر | مدل جعبه | رنگ | گارانتی ۰  ۰  ۰  ---
33 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  ۱۶,۳۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
34 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  ۱۶,۳۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
35 اپل ایرپاد سری ۲ نرمال => رنگ white ۴,۰۰۰,۰۰۰  ۳,۳۴۰,۰۰۰  ۶۶۰,۰۰۰ 
36 اپل ایرپاد پرو => رنگ white ۶,۰۰۰,۰۰۰  ۵,۱۶۰,۰۰۰  ۸۴۰,۰۰۰ 
37 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ red ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۳۹۰,۰۰۰  ۱,۶۱۰,۰۰۰ 
38 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ blue ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۱۵۰,۰۰۰  ۸۵۰,۰۰۰ 
39 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ silver ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۴۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
40 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gray ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۴۹۰,۰۰۰  ۱,۵۱۰,۰۰۰ 
41 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gold ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۲۴۰,۰۰۰  ۷۶۰,۰۰۰ 
42 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ blue ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۹۹۰,۰۰۰  ۲,۰۱۰,۰۰۰ 
43 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ red ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۵۹۰,۰۰۰  ۲,۴۱۰,۰۰۰ 
44 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gray ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۹۹۰,۰۰۰  ۲,۰۱۰,۰۰۰ 
45 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ silver ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۷۹۰,۰۰۰  ۱,۲۱۰,۰۰۰ 
46 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gold ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۱۵۰,۰۰۰  ۸۵۰,۰۰۰ 
47 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ silver ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰ 
48 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gold ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰ 
49 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gray ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰ 
50 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ gray ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۸,۰۵۰,۰۰۰  ۱,۴۵۰,۰۰۰ 
51 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ silver ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۸,۱۰۰,۰۰۰  ۱,۴۰۰,۰۰۰ 
52 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ gray ۷,۰۰۰,۰۰۰  ۶,۰۵۰,۰۰۰  ۹۵۰,۰۰۰ 
53 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ silver ۷,۰۰۰,۰۰۰  ۶,۰۵۰,۰۰۰  ۹۵۰,۰۰۰ 
54 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ silver ۰  ۰  ۰  ---
55 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ gray ۶,۰۰۰,۰۰۰  ۵,۱۰۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰