محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

 

این روزها به دلیل نوسانی بودن قیمت ها تیم زرین ای تی تصمیم گرفت تا لیست قیمت با امکانات بالا را واسه مشتریان عزیز آماده کنند که  در این قسمت قیمت تمامی محصولات موجود نمایش داده میشود و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل را میتوانید مشاهده کنید .

لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  ۴۴,۷۵۰,۰۰۰  ۱,۲۵۰,۰۰۰ 
2 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۹,۲۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰ 
3 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۹,۹۹۹,۹۹۹  ۱ 
4 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۸,۷۰۰,۰۰۰  ۱,۳۰۰,۰۰۰ 
5 آیفون ۱۲ Pro Max ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۸۰۰,۰۰۰  ۲۰۰,۰۰۰ 
6 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۵۱۲گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
7 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۷۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
8 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
9 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۶,۵۰۰,۰۰۰  ۳۶,۴۹۹,۹۹۹  ۱ 
10 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۳۶,۷۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
11 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ pacific-blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  ۳۵,۲۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰ 
12 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ silver | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
13 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ graphite | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴,۱۰۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
14 آیفون ۱۲ Pro ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ gold | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴,۷۰۰,۰۰۰  ۱,۳۰۰,۰۰۰ 
15 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
16 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
17 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
18 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
19 آیفون ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹,۲۵۰,۰۰۰  ۷۵۰,۰۰۰ 
20 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
21 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ purple | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
22 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
23 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
24 آیفون ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر cha | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
25 آیفون ۱۲ ظرفیت ۶۴گیگابایت => پارت نامبر zaa | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
26 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۲۵۶گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
27 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ green | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  ۲۱,۵۵۰,۰۰۰  ۴,۴۵۰,۰۰۰ 
28 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ red | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
29 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ blue | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  ۲۱,۶۵۰,۰۰۰  ۱,۳۵۰,۰۰۰ 
30 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  ۲۱,۶۵۰,۰۰۰  ۱,۳۵۰,۰۰۰ 
31 آیفون Mini ۱۲ ظرفیت ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۰  ۰  ۰  ---
32 آیفون ۱۱ - ۱۲۸گیگابایت دو سیم کارت => پارت نامبر | مدل جعبه | رنگ | گارانتی ۰  ۰  ۰  ---
33 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ white | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳,۴۵۰,۰۰۰  ۱,۵۵۰,۰۰۰ 
34 آیفون (SE2 (2020 حافظه ۱۲۸گیگابایت => پارت نامبر lla | مدل جعبه smal-box | رنگ black | گارانتی گارانتی-18-ماهه-شرکتی-به-همراه-کد-فعال-سا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳,۴۵۰,۰۰۰  ۱,۵۵۰,۰۰۰ 
35 اپل ایرپاد سری ۲ نرمال => رنگ white ۴,۰۰۰,۰۰۰  ۳,۵۸۰,۰۰۰  ۴۲۰,۰۰۰ 
36 اپل ایرپاد پرو => رنگ white ۵,۹۰۰,۰۰۰  ۵,۷۰۰,۰۰۰  ۲۰۰,۰۰۰ 
37 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ red ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۱۰۰,۰۰۰  ۳,۹۰۰,۰۰۰ 
38 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ blue ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۲,۷۰۰,۰۰۰  ۲,۳۰۰,۰۰۰ 
39 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ silver ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  ۳,۵۰۰,۰۰۰ 
40 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gray ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
41 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۴ => رنگ gold ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱,۳۰۰,۰۰۰  ۳,۷۰۰,۰۰۰ 
42 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ blue ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۸۰۰,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰ 
43 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ red ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
44 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gray ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
45 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ silver ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
46 اپل واچ سری ۶ سایز ۴۰ => رنگ gold ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
47 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ silver ۱۰,۲۰۰,۰۰۰  ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰ 
48 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gold ۹,۸۰۰,۰۰۰  ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
49 اپل واچ مدل SE سایز ۴۴ => رنگ gray ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰ 
50 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ gray ۹,۱۰۰,۰۰۰  ۸,۸۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
51 اپل واچ مدل SE سایز ۴۰ => رنگ silver ۹,۰۰۰,۰۰۰  ۸,۸۰۰,۰۰۰  ۲۰۰,۰۰۰ 
52 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ gray ۷,۱۰۰,۰۰۰  ۶,۷۰۰,۰۰۰  ۴۰۰,۰۰۰ 
53 اپل واچ سری ۳ سایز ۴۲ => رنگ silver ۶,۶۰۰,۰۰۰  ۶,۲۰۰,۰۰۰  ۴۰۰,۰۰۰ 
54 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ silver ۶,۱۰۰,۰۰۰  ۵,۷۰۰,۰۰۰  ۴۰۰,۰۰۰ 
55 اپل واچ سری ۳ سایز ۳۸ => رنگ gray ۶,۰۰۰,۰۰۰  ۵,۵۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰