مزایده آیفون X ظرفیت ۶۴گیگ (کارکرد)001

(دیدگاه کاربر 2)